U bent hier

Samenwerking Zeeuwse Scheidsrechtersverenigingen

Beste collega's

Door het verdwijnen van de districten van de COVS hebben we als Zeeuwse groepen gezocht naar een vorm van overleg om onze stem te laten horen richting het landelijke bestuur van de VCN ( Vereniging COVS Nederland) Hiervoor zijn bestuursdelegaties van Walcheren, Noord & Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen recent bij elkaar gekomen om hier vorm aan te geven.

Een aantal zaken zijn hier besproken:
- Om een agendapunt in te brengen in de jaarvergadering van VCN zal er actieve lobby gevoerd moeten worden. Daar moeten we nog handen en voeten aan geven.
- We gaan aan het VCN duidelijkheid vragen omtrent de visie en tijdspad en regionale activiteiten zoals spelregelwedstrijden, zaal en veldvoetbal.
- We gaan 3x per jaar samenkomen en gaan proberen elkaar zeker bestuurlijk te ondersteunen.
- We willen ons de komende periode gaan inzetten op werving en behoud, we vergrijzen zo als Zeeland vergrijst en hier moeten we door actieve werving tegengas aan geven.
Hiervoor hebben we hulp nodig van het VCN en de KNVB omdat we dan ook opleiding moeten kunnen voorzien.
- We gaan samenwerken om gezamenlijk evenementen te kunnen bemensen - spelregels, zaal en veldvoetbal, organisatie van evenementen.

Daarnaast moeten we nadenken over een plan hoe we onze stem op de jaarvergadering van het VCN kunnen laten horen. Dit gaan we verder uitwerken op onze volgende vergadering die gepland staat voor week 13 - 2017.

Namens de besturen,

Arjan van de Reijt