U bent hier

Enquete éénvandaag

Een ieder van u is ongetwijfeld nog steeds geschokt over de tragische gebeurtenis in Almere van 2 december j.l. De tragedie met de assistent-scheidsrechter van sportclub Buitenboys heeft geleid tot vele discussies in de (sociale) media en de discussies zijn op dit moment nog zeker niet geluwd. Een onderwerp dat in de discussies tot op heden nog onderbelicht is geweest, is de concrete vraag hoe vaak (assistent-)scheidsrechters worden geconfronteerd met excessen, hoe ze daarbij worden begeleid en hoe ze daar mee omgaan. Op verzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag heeft het VCN besloten dat de COVS zal meewerken aan een enquête onder alle COVS-leden over deze vragen. Dit betreft een onderzoek van EenVandaag. Naast de genoemde vragen zullen enkele verbetervoorstellen om excessen terug te dringen en het voetbalklimaat aantrekkelijker te maken, worden voorgelegd. Gaarne willen wij u vragen om medewerking te verlenen aan deze enquête, en wel door uw leden alvast te informeren over het ophanden zijn onderzoek. Het is de bedoeling dat alle COVS-leden via deze link anoniem kunnen reageren. Het tijdspad is als volgt: Na de Kerst begint EenVandaag met het concipiëren van de vragen, deze worden vervolgens aan de COVS voorgelegd, waarna de enquête in de loop van januari zal worden uitgezet onder onze leden. Het VCN wil benadrukken dat we met dit anonieme onderzoek informatie hopen te krijgen, waarmee het geweld op het voetbalveld kan worden teruggedrongen. Uiteraard is de deelname geheel vrijblijvend, maar om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de (assistent-) scheidsrechters, zijn ruwweg 1000 reacties nodig.