U bent hier

Enquete éénvandaag

In de onlangs ontvangen Scheidsrechter is op pagina 4 een artikel opgenomen, waarin is vermeld dat in februari op de TV aandacht is geschonken aan de enquete welke in samenwerking met EenVandaag is opgesteld.

Medio december 2012 heeft de COVS de KNVB reeds geinformeerd over dit voorgenomen onderzoek en gevraagd ook deel te nemen met alle clubscheidsrechters. Ongeveer half januari 2013, een dag voordat het onderzoek van start ging, heeft de KNVB bij EenVandaag gereageerd en interesse getoond om aan te sluiten. Uitvoerig overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat 1700 clubscheidsrechters in de gelegenheid zijn gesteld deel te nemen aan een bijna identiek onderzoek. Toen is in overleg met de onderzoekster van EenVandaag afgesproken de resultaten van het COVS onderzoek zo mogelijk te combineren met dat van de KNVB.

Dit betekent dat de gegevens waarschijnlijk begin maart in een TV-programma bekend worden gemaakt. Wij zullen u via de website informeren wanneer deze uitzending plaatsvindt.